Juutsom is ISO gecertificeerd

Het ISO gecertificeerd keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het ISO gecertificeerd keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, clënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. 

ISO gecertificeerd betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening 

De ISO gecertificeerd door Walvis certificering:

Walvis Certificatie is als onafhankelijke certificerende instelling gespecialiseerd in het uitvoeren van certificatie-audits, proefaudits en 0-metingen voor organisaties in zowel de non-profit (overheid, zorg en welzijn) als de profitsector. Wij zijn een certificerende instelling die certificaten afgeeft aan instellingen die aantoonbaar bewijzen over een effectief werkend kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken. Daarbij staan wat ons betreft de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden voorop en niet de normen. De normen zijn vooral bedoeld om kwaliteit systematisch te organiseren en te (laten) toetsen.

 

Meer informatie op: https://www.walviscg.nl/iso-certificering/