Wonen

Juutsom als intramurale woonvoorziening.

Juutsom biedt wonen met begeleiding aan jeugdigen tussen 5 en 23 jaar in het kader van de WLZ en Jeugdwet.

Bij Juutsom kunnen jongeren gedurende enkele maanden tot jaren wonen. Zij kunnen toewerken naar een passende vervolgstap, zoals kamertraining, weer terug naar huis of op zichzelf.

Het betreft jeugdigen met een lichte verstandelijke en/ of psychische beperking die om diverse redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Kinderen met diverse problematiek, zoals hechtingstoornissen, ADHD, PDD-NOS, traumatische voorgeschiedenis en/of achterstand in de ontwikkeling kunnen bij Juutsom voor langere tijd een thuis vinden. We streven naar een warme en gezinsachtige leefsituatie waarbinnen vanuit een professionele benadering passende begeleidingstrajecten worden aangeboden. D.m.v. intensieve begeleiding wordt gewerkt aan verbeteren van emotionele en gedragsproblemen en ontwikkelen van vaardigheden.

Jeugdigen wonen in een groep, maar hebben beschikking over een ruime eigen kamer met eigen badkamer.  

Juutsom heeft een mogelijk tot logeren voor kortere periodes

 
   « Ons aanbod