Waarom Juutsom?

In 2005 hebben wij Juutsom opgericht.

Wij zijn Edwin Kleijn en Nelleke Oosterling.

In ons werk in de zorgsector hebben wij gezien dat veel mensen behoefte hebben aan liefdevolle opvang. 

Ook hebben wij ervaren dat de schoonheid en de ruimte van de natuur en het werken met aardse zaken veel mensen goed doet.

Wij willen mensen die dit nodig hebben een plek bieden waar zij nieuwe kansen kunnen krijgen en waar zij zichzelf kunnen ontplooien.

Juutsom staat voor: een nieuwe weg inslaan

Juutsom is een oud Zeeuws Vlaams woord wat vroeger werd gebruikt bij het aansturen van de werkpaarden.

Als de boer dit tegen de Zeeuwse knollen zei - tijdens het ploegen, zaaien, oogsten en rijden met de kar - wisten de paarden: we gaan nu een andere kant op, we gaan rechts om.

Voor ons betekent Juutsom: de verbondenheid met het landleven en het sterke, betrouwbare Zeeuwse paard. Het vertrouwen tussen mens en dier. Maar vooral:

Het kiezen van een nieuwe weg met nieuwe mogelijkheden en ervaringen!

Juutsom heeft in 2015 haar jubileum gevierd: we bestaan 10 jaar! Bekijk het overzicht van sponsoren die Juutsom mede mogelijk maken!

Download hier ons jaarplan Juutsom 2023

Juutsom ons team