Logeeropvang 

Juutsom als logeerboerderij.

Juutsom biedt logeerovang voor jeugdigen met een lichte verstandelijke en/ of psychische beperking. Recreatief en ter ontlasting van mantelzorgers (bijv. ouders).

Ook hier wordt in de begeleiding gewerkt volgens aandachtspunten en doelstellingen die in een individueel plan zijn opgenomen.

Logeren vindt plaats in weekenden of vakanties. 

Juutsom heeft ook de mogelijkheid tot wonen

 
   « Ons aanbod