Juutsom staat voor persoonlijke en deskundige begeleiding.


Klik voor meer informatie over de oprichters!
Bij juutsom werkt een enthousiast team van professionele begeleiders. Samen geven we begeleidingstrajecten vorm, onderhouden we met de deelnemers de boerderij en verzorgen we alle zaken nodig voor het bieden van kwaliteitszorg. Begeleiding vindt plaats op maat. Zo is begeleiding bij wonen anders dan begeleiding bij logeren en dagbesteding en vraagt iedere persoon een unieke aanpak. 
 
Hoe? Wij willen mensen leren kennen door met hen op te trekken.
Zo kunnen we samen een beeld vormen van wat goed en wat minder goed gaat. Van daaruit bespreken we welke activiteiten en begeleiding wenselijk zijn. Afspraken worden bijgehouden, een persoonlijk plan wordt opgesteld. Regelmatig evalueren we het begeleidingstraject met de mensen om wie het gaat.

Doelen? Doelen van de begeleiding verschillen per persoon. Begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op ontspannen, (sociale) vaardigheden leren, vergroten van zelfvertrouwen, leren hanteren van emoties of het creëren van nieuwe toekomstperspectieven.

Visie. Als leidraad in dit alles gebruiken wij de natuur om ons heen, eerlijk ambachtelijk werk en de zorg voor onze dieren. Wij ondersteunen de theorie dat omgang met dieren en natuur een therapeutisch effect kan hebben. Wij zien ieder mens als uniek en sluiten aan bij competenties om zo valkuilen te omzeilen en zwakkere eigenschappen te leren hanteren. 

Klik hier voor meer informatie over de oprichters!