Ambulante begeleiding

Juutsom hulp aan huis

Juutsom biedt hulp bij u/ jou thuis! De hulp is voor jeugdigen en jong volwassenen met een lichte verstandelijke en/of psychische beperking en hun verwanten. Het betreft jeugdigen die thuis vastlopen in hun ontwikkeling en hier last aan ondervinden. Het betreft opvoeders die advies nodig hebben of zelfs radeloos zijn en die behoefte hebben aan steun en directe hulp. Ook kan ambulante begeleiding worden ingezet voor jong volwassenen die (net) op zichzelf wonen en nog een steuntje nodig hebben om alles op de rit te krijgen of te houden. Begeleiders zullen tijd investeren om mensen te leren kennen, de situatie te begrijpen en samen dingen te ondernemen. Vandaaruit ontstaat een voedingsbodem voor het geven van advies en hulp. 

 
   « Ons aanbod