Juutsom biedt zorg in het kader van de WLZ, JEUGDZORG en WMO.

Kosten voor verblijf en begeleiding kunnen worden vergoed vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of rechtstreeks door de gemeente of het zorgkantoor (Zorg In Natura, ZIN).

Juutsom heeft een inkooprelatie met diverse gemeenten en is aangesloten bij de inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland. Juutsom is ISO gecertificeerd. Voor het verkrijgen van zorg is het noodzakelijk dat U of Uw kind een passende indicatie heeft. Neem contact op met U gemeente, zij kunnen U helpen bij het krijgen van de juiste indicatie en het vinden van passende hulp. Meer informatie over WLZ en WMO kunt u hier vinden. U kunt ook naar ons bellen, wij kunnen U ook opweg helpen.


Eigen bijdrage en Onkostenvergoeding

Voor bewoners hanteert Juutsom een onkostenvergoeding. Het betreft een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Deze kosten mogen wij niet vanuit zorggelden voldoen. 

Klik hier voor het informatiepamflet onkostenvergoeding van Juutsom (PDF) 

Eigen bijdrage;

Vanuit de overheid wordt voor verschillende zorgvormen een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld op basis van Uw inkomen. In sommige situaties is er geen eigen bijdrage. Het vaststellen en innen van deze  bijdrage gaat geheel buiten Juutsom om. Vraagt U informatie bij Uw contactpersonen bij de gemeente zodat U goed op de hoogte bent welke kosten U in Uw situatie kan verwachten.