Natuurlijk praat U mee!

Cliëntenvertegenwoordiging en klachtenregeling

Cliëntenraad

Juutsom heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad komt meerdere malen per jaar bij een en is direct betrokken bij de organisatie. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van (minderjarige) cliënten en uit cliënten zelf. De raad is zeer geïnteresseerd in de mening van cliënten en hoort graag van U.

Voor vragen en opmerkingen kunt U zich via email wenden tot: clientenraad@juutsom.nl (zonder puntjes!!).


Klachtenregeling

Juutsom is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Indien U een klacht heeft over de uitvoering van de zorg door Juutsom kunt U zich tot deze commissie wenden. Deze mogelijkheid is vrij voor cliënten om te benutten. Het spreekt echter voor zich dat Juutsom ernaar streeft klachten of ontevredenheid bij cliënten en hun direct betrokkenen te voorkomen. Juutsom stelt alles wat binnen haar mogelijkheden ligt in het werk t.b.v. het bieden van een optimale begeleiding en verzorging. De wensen en behoeften van cliënten staan hierin centraal. Indien zich toch problemen voordoen, hechten wij veel waarde aan het gezamenlijk vinden van oplossingen. Knelpunten, ontevredenheid of frustraties horen wij dan ook graag bijtijds.

U kunt het document hier downloaden in PDF formaat.