Wonen

Bij Juutsom kunnen jongeren gedurende enkele maanden tot jaren wonen. Zij kunnen toewerken naar een passende vervolgstap, zoals kamertraining, weer terug naar huis of op zichzelf. Het betreft jeugdigen met een lichte verstandelijke en/ of psychische beperking die om diverse redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Kinderen met diverse problematiek, zoals hechtingstoornissen, ADHD, PDD-NOS, traumatische voorgeschiedenis en/of achterstand in de ontwikkeling kunnen bij Juutsom voor langere tijd een thuis vinden. We streven naar een warme en gezinsachtige leefsituatie ...

Dagbesteding voor kinderen

In vakanties en op zaterdag biedt Juutsom dagbesteding voor kinderen (jeugdzorg). Kinderen kunnen zinvol en ontspannend bezig zijn. Kinderen werken en spelen op de boerderij. Het leren van vaardigheden wordt in de bezigheden geïntegreerd. Het aanbod is gevarieerd, kinderen kunnen bijdragen aan dierverzorging, boerderij klussen, spellen en knutselen, het is ook mogelijk mee te helpen in de winkel Vers en Lekker te Groede.  Juutsom biedt ook dagbesteding aan voor ...

Logeeropvang

Juutsom biedt logeerovang voor jeugdigen met een lichte verstandelijke en/ of psychische beperking. Recreatief en ter ontlasting van mantelzorgers (bijv. ouders). Ook hier wordt in de begeleiding gewerkt volgens aandachtspunten en doelstellingen die in een individueel plan zijn opgenomen. Logeren vindt plaats in weekenden of vakanties.  Juutsom heeft ook de mogelijkheid tot ...

Dagbesteding voor volwassenen

Volwassenen uit de regio kunnen bij Juutsom een nuttige daginvulling hebben. Mensen met een lichte verstandelijke en/of psychische beperking kunnen op het landgoed werken zonder werkdruk. In de begeleiding is aandacht voor het behalen van persoonlijke doelen en het ondersteunen bij specifieke aandachtspunten. Iedere deelnemer krijgt tijd en ruimte zichzelf te zijn en te ontdekken wat hem/ haar past. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en het ontwikkelen van eigen taken. In een gemoedelijke sfeer kunnen ervaringen tijdens koffie en lunch worden gedeeld, zo ontstaan regelmatig waardevolle ...

Kamertraining

Op kamers bij Juutsom biedt de mogelijkheid om zelfstandig te wonen in een beschutte omgeving. Met begeleiding op maat kan je werken aan je zelfstandigheid. Je hebt je eigen kamer, badkamer en kitchenette en deelt, net als in een studentenhuis, een keuken en wasruimte. Je kan hulp krijgen bij zaken als leren koken, met geld omgaan, een netwerk ...

Ambulante begeleiding

Juutsom biedt hulp bij u/ jou thuis! De hulp is voor jeugdigen en jong volwassenen met een lichte verstandelijke en/of psychische beperking en hun verwanten. Het betreft jeugdigen die thuis vastlopen in hun ontwikkeling en hier last aan ondervinden. Het betreft opvoeders die advies nodig hebben of zelfs radeloos zijn en die behoefte hebben aan steun en directe hulp. Ook kan ambulante begeleiding worden ingezet voor jong volwassenen die (net) op zichzelf wonen en nog een steuntje nodig hebben om alles op de rit te krijgen of te houden. Begeleiders zullen tijd investeren om mensen te leren ...